Linkedin

Zorg en techniek

Inzet van techniek

Ik ben een groot voorstander van technologische ontwikkelingen in de zorg. De zorgvraag moet echter wel bepalend blijven voor de inzet van techniek. Ik volg de technologische ontwikkelingen op de voet en bespreek deze in mijn lessen, waarbij ik antwoord geef op vragen als hoe de technologie ondersteunend kan zijn aan de te verlenen zorg en hoe we als zorgverlener recht doen aan de zorgvrager met zijn/haar specifieke vraag.

De hulpvraag is bepalend, niet de technologie. Iedere situatie is uniek en vraagt om een eigen aanpak en invulling.

Zorg, techniek en ethiek

Het bespreken van alle ethische vraagstukken omtrent het inzetten van technologische ontwikkelingen wordt steeds belangrijker. Ik adviseer en geef les in het bewust maken van de mogelijkheden op het gebied van zorg en techniek, maar bespreek tegelijkertijd de ethische bezwaren.