Linkedin

Over mij

Het begin

Begonnen als doktersassistente heb ik mij via de algemene verpleegkunde gespecialiseerd in de kinderverpleegkunde. In deze 15 jaar heb ik gewerkt bij verschillende ziekenhuizen in Nederland en Zwitserland op kraam-, neonatologie- en kinderafdelingen. Tevens heb ik gewerkt in een instelling voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking. Door een chronische blessure werd ik belemmerd in het uitvoeren van mijn werkzaamheden in de zorg en besloot ik mij in 2003 om te laten scholen tot docent.

Doceren

Na het afronden van de Leraren Opleiding Verpleegkunde heb ik vanaf 2005 lesgegeven aan verschillende onderwijsinstellingen op zowel hbo-, als mbo-niveau. Het gevoel van beperkt worden in mijn manier van werken, heeft mij in 2013 doen besluiten zelfstandig ondernemer te worden.

Vakkennis

Ik richt mijn werkzaamheden op het ontwikkelen van lesmateriaal en het geven van lessen ten behoeve van speciaal gevraagde expertises in de zorg. Ik geef trainingen en verzorg reguliere lessen aan onderwijsinstellingen. Mijn vakkennis houd ik bij door veel vakliteratuur te lezen en mij op de afdelingen waar ik als begeleidend docent werkzaam ben, te laten instrueren over nieuwe technieken met betrekking tot medicatieverstrekking, apparatuur, etcetera.

Doorontwikkelen

Ik blijf niet alleen zelf graag in ontwikkeling, maar probeer ook verbeteringen in het onderwijs te bewerkstelligen, met name op het gebied van het lesmateriaal. Dat is de reden dat ik de master Learning & Innovation ben gaan volgen. Mijn thesis handelde over de inhoud van het lesmateriaal voor niveau 3 en 4 in de verpleging en verzorging ten aanzien van Techniek in de Zorg. Ook ben ik opgenomen in het lerarenregister.

Zorg en techniek

Een nieuwe ontwikkeling in de zorg, namelijk de inzet van techniek in de zorg, maak ik toegankelijk voor werknemers, werkgevers en onderwijsinstellingen. Hierbij leg ik de nadruk op de techniek als ondersteuning, niet als vervanging van de zorg. Op NHLStenden Hogeschool ben ik actief betrokken bij het onderwijslint “Zelfmanagement & ICT”.