Linkedin

Onderwijsontwikkeling

Eigen lesmateriaal

Lesmateriaal dat niet aansluit aan de actualiteit van de praktijk draagt niet bij aan kwaliteit van zorg. De praktijk vraagt nu eenmaal om verandering, waarbij het belangrijk is dat de theorie ook aansluit op deze praktijk. Door het samenstellen en schrijven van eigen lesmateriaal en te werken met actuele theorie en relevante praktijkvoorbeelden, bereid ik leerlingen optimaal voor op het werken in verschillende zorgzettingen.

Herschrijven lesmateriaal

Naast het schrijven van nieuw lesmateriaal word ik ook ingezet voor het herschrijven van bestaand materiaal voor:

• Zorginstellingen

• MBO

• HBO