Linkedin

Advisering

Advisering in de zorg

Voor het waarborgen van kwaliteit in de zorg, is de wet BIG in het leven geroepen. Deze wet moet de kwaliteit bevorderen van de zorg, maar ook patiënten of cliënten beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners. Ik adviseer instellingen over de mate van scholing die zij nodig hebben om goed te kunnen functioneren op de werkvloer, waardoor zij niet alleen bevoegd, maar ook bekwaam zijn om bepaalde zorg te kunnen verlenen.

Leerlingbegeleiding

Naast een adviesrol besteed ik aandacht aan de begeleiding van leerlingen die vanuit verschillende opleidingen een stageplaats hebben. Ik ondersteun bij het opzetten en uitvoeren van hun stageonderzoek en draag mede zorg voor de ontwikkeling van de leerling. Het is de uitdaging om het maximale uit een leerling te halen, waarbij hij dat doet wat de school van hem vraagt.